კომპიუტერული დიაგნოსტიკა

ინფორმაცია სერვისის შესახებ

კომპიუტერული დიაგნოსტიკა

  • • ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია
  • • ოპერაციული სისტემის და პროგრამების საბაზისო პაკეტის ინსტალაცია
  • • ოპერაციული სისტემის და პროგრამების პრემიუმ პაკეტის ინსტალაცია
  • • კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია
  • • პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა (Basic)
  • • პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა (Advanced)
  • • ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია *
  • • პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) *
  • • ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე [50GB]
  • • ინფორმაციის აღდგენა [50GB]

ფასი: $ - - -