ინფორმაციის აღდგენა

ინფორმაცია სერვისის შესახებ

ინფორმაციის აღდგენა

ვუზრუნველყოფთ ინფორმაციისა და მონაცემების აღდგენას დაზიანებული ინორმაციის მატარებელი მოწყობილობებიდან: HDD-დან, SSD-დან, მეხსიერების Flash ბარათებიდან, SD მეხსიერების ბარათებიდან, ა.შ.

ფასი: $ - - -